ANUNT copyright

ANUNȚ IMPORTANTprivind drepturile de autor- copyrights.

Acest program de cursuri este protejat în totalitate de prevederile Legii drepturilor de autor -Legea nr.8/1996- prin înregistrarea întregului material de cursuri în Registrele Naționale administrate de ORDA.

Marca QUANTUM JUMPING SUPERMIND este inregistrată internațional.

Orice reproducere, comunicare publică sau înregistrare neautorizată, asupra  întregului program sau a unor părții din acesta, sau distribuirea materialelor de curs în orice formă, către terțe persoane sau organizatii, sunt strict interzise, fără acordul prealabil în scris al posesorului de licență pentru România.

Orice încălcare de acest gen atrage sancțiuni conform legii nr. 8/1996.

Toate materialele ce fac obiectul prezentului program,  împreună cu prezentările verbale și scrise aferente fiecărui curs, pot fi distribuite exclusiv numai de către titularul de licență.

Înscrierile pentru participare la fiecare eveniment din cadrul programului, se fac prin exclusiv prin intermediul site-ului: www.quantumsupermind.ro